▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact


  

   În temeiul art. 6 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii nr.71/17.12.2004 a Consiliului Judeţean Argeş s-a constituit Serviciul Public Comunitar Judeţean Pentru Evidenţa Persoanei Argeş.
  Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş s-a înfiinţat prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş şi a biroului judeţean de evidenţa populaţiei din cadrul Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al judeţului Argeş
  Începând cu 01.01.2009, în baza Hotărârii nr.93/22.12.2008 a Consiliului Judeţean Argeş, s-a schimbat denumirea instituţiei din Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş în Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş.
  Începând cu data de 25.07.2013 în baza H.C.J. nr. 115/25.07.2013, s-a schimbat din nou denumirea instituţiei din Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş în Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş;   Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Argeş;
  Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, controlează, sprijină şi îndrumă din punct de vedere metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a compartimentelor/serviciilor de stare civilă din cadrul primăriilor din judeţul Argeş.   Activitatea Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este coordonată de secretarul judetului.
  Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este condusă de un director executiv, numit în funcţie prin hotărâre a Consiliului Judeţean, având calitatea de ordonator terţiar de credite, fiind ajutat în activitatea sa de doi şefi de serviciu.   ANUNŢURI

     Pentru detalii privind paşapoartele, permisele auto,certificatele de inmatriculare: program, acte necesare, formalităţi, etc., vă rugăm să accesaţi site-ul Instituţiei Prefectului.

     Date fiind noile modificări legislative impuse de O.M.F.P. 720/2014, vă aducem la cunoştinţă faptul că ÎNCEPAND CU DATA DE 01.07.2014, TAXA PENTRU FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL se încasează in contul RO85TREZ04621G330800XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti.  Menţionăm că, tot de la aceeaşi dată, vechiul cont RO29TREZ20465010XXX003856, îşi încetează funcţionalitatea.


                ANUNŢURI ANGAJARE

   DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ARGEŞ organizează la sediul său din Piteşti, B-dul. Republicii, nr.60, bl.E3C:

CONCURS

    ~ pentru ocuparea postului de inspector, clasa I,nivelul studiilor S, grad profesional principal, la compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş.
Concursul se desfăşoară după următorul program:
- in data de 20 mai 2015 ora 10,00 proba suplimentară eliminatorie de testare a cunostiinţelor de operare PC
- in data de 20 mai 2015 orele 11,00 proba scrisă
- in data de 22 mai 2015 orele 11,00 proba interviului.... citeste mai mult


      Direcţia Generală Pentru Evidenţa Persoanelor Argeş
  
  Adresa:
  Bd. Republicii, nr 60,
  Bl E3C, Piteşti

  Tel: 0248/210.359

  Fax: 0248/210.359
    
  Director executiv:
  Badea Viorel-Marian  »

 
  Program de lucru

  Luni-Joi :  8.00-16.30
  Vineri : 8.00-14.00

  Program de audienţe

    Director executiv
  Luni :  10.00-12.00
   
   Şef Serviciu Stare Civilă
  Miercuri :  9.00-11.00
  
  Şef Serviciu Evidenţa
  Persoanelor

  Joi :  9.00-11.00

  Program de audienţe
      la D.E.P.A.B.D.


    Comisar-şef de poliţie
      Cusa Gina-Laura

  Joi : 12.00-14.00 - Director

    Comisar-şef de poliţie
      Baba Dumitru Florin

  Miercuri : 12.00-14.00 -
     Director adjunct


    Comisar-şef de poliţie
      Berbecariu Anca

  Marti : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu Coordonare
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Sîrb Carmen-Ionela

  Luni : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu Coordonare
      Stare Civilă
Vizitatori site:
Ultima actualizare : 14.04.2015