▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact

ATRIBUŢII  D.G.E.P.


  Īn scopul organizării, executării legii şi a celorlalte acte normative, Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor ARGEŞ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

- Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul de evidentă a persoanelor al judeţului Argeş, precum şi Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;

- Furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a persoanelor;

- Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din judeţ;

- Controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente;

- Asigură furnizarea registrelor şi certificatelor de stare civilă, emiterea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;

- Monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor cu caracter personal;

- Menţionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

- Ţine evidenţa registrelor de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

- În cadrul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este constituit fondul arhivistic neoperativ, format din documentele rezultate din activitatea de profil, conform prevederilor din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Odinul de Zi nr. 217/1996;

- Desemnează un reprezentant care să participe la concursurile organizate în vederea încadrării personalului de specialitate în domeniul stării civile şi evidenţa persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. şi al primăriilor de pe raza judeţului Argeş;

- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.


   Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D) organizează, coordonează şi urmăreşte modul de aplicare, în mod unitar, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, printre care şi D.G.E.P. Argeş, a reglementărilor legale în domeniul evidenţei persoanelor şi al stării civile.
      Direcţia Generală Pentru Evidenţa Persoanelor Argeş
  
  Adresa:
  Bd. Republicii, nr 60,
  Bl E3C, Piteşti

  Tel: 0248/210.359

  Fax: 0248/210.359
    
  Director executiv:
  Badea Viorel-Marian  »


 
  Program de lucru

  Luni-Joi :  8.00-16.30
  Vineri : 8.00-14.00

  Program de audienţe

    Director executiv
  Luni :  10.00-12.00
   
   Şef Serviciu Stare Civilă
  Miercuri :  9.00-11.00
  
  Şef Serviciu Evidenţa
  Persoanelor

  Joi :  9.00-11.00

  Program de audienţe
      la D.E.P.A.B.D.


    Comisar-şef de poliţie
      Baba Dumitru Florin

  Joi : 12.00-14.00 - Director

    Comisar-şef de poliţie
    Sălăjan Radu-Doru-Ioan

  Marţi : 12.00-14.00 -
     Director adjunct


    Comisar-şef de poliţie
      Berbecariu Anca

  Marti : 12.00-14.00 -
     Director adjunct
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Joiţa Florin

  Marti : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Sîrb Carmen-Ionela

  Luni : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu Coordonare
      Stare Civilă

ON/OFF MUSIC: