▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact

ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE

Conform art. 14 din O.U.G. 97/2005: în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, persoana fizică în cauza ori reprezentantul său legal trebuie să solicite serviciului de evidenţa persoanelor eliberarea cărţii de identitate.

Documente necesare:
    - cererea pentru eliberarea actului de identitate va fi semnată atât de către minor, cât şi de părintele sau reprezentantul legal al acestuia;
    - certificat de naştere (original şi copie) - copil;
    - actul de identitate al părintelui, al tutorelui sau al reprezentantului legal al acestuia (original şi copie) şi certificatul de căsătorie;
    - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
    - declaraţia de primire în spatiu în cazul în care părinţii nu sunt titularii dreptului de proprietate asupra locuinţei;
    - pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă de rol agricol eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului, valabilă 30 de zile de la data eliberării;
    - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
    - fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.

Notă:
    - în cazul în care părinţii au domicilii diferite, aceştia vor da declaraţie cu privire la adresa unde minorul are domiciliul stabil;
    - în cazul în care părinţii sunt divortaţi, se prezintă şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă cui a fost încredinţat minorul;
    - în cazul încredinţării minorului unui reprezentant legal, acesta trebuie sa prezinte hotărârea de încredinţare tutelară (original şi copie) eliberată de autoritatea tutelară de la locul de domiciliu;
    - dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul "cerere pentru eliberarea actului de identitate" - descarcă formularul

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
- declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu
imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
- fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

Pagina 1  / Pagina 2  / Pagina 3  / Pagina 4  / Pagina 5  / Pagina 6  / Pagina 7
 
  Program de lucru

  Luni-Joi :  8.00-16.30
  Vineri : 8.00-14.00

  Program de audienţe

    Director executiv
  Luni :  10.00-12.00
   
   Şef Serviciu Stare Civilă
  Miercuri :  9.00-11.00
  
  Şef Serviciu Evidenţa
  Persoanelor

  Joi :  9.00-11.00

  Program de audienţe
      la D.E.P.A.B.D.


    Comisar-şef de poliţie
      Baba Dumitru Florin

  Joi : 12.00-14.00 - Director
    Comisar-şef de poliţie
      Berbecariu Anca

  Marti : 12.00-14.00 -
     Director adjunct I
      DEPABEDEP


    Comisar-şef de poliţie
      Joiţa Florin

  Marti : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Sîrb Carmen-Ionela

  Luni : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu Coordonare
      Stare Civilă