▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact Informaţii de interes public conform Legii 544/12.10.2001, cu modificările şi completările ulterioare


  

   În temeiul art. 6 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii nr.71/17.12.2004 a Consiliului Judeţean Argeş s-a constituit Serviciul Public Comunitar Judeţean Pentru Evidenţa Persoanei Argeş.
  Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş s-a înfiinţat prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş şi a biroului judeţean de evidenţa populaţiei din cadrul Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al judeţului Argeş
  Începând cu 01.01.2009, în baza Hotărârii nr.93/22.12.2008 a Consiliului Judeţean Argeş, s-a schimbat denumirea instituţiei din Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş în Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş.
  Începând cu data de 25.07.2013 în baza H.C.J. nr. 115/25.07.2013, s-a schimbat din nou denumirea instituţiei din Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş în Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş;   Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Argeş;
  Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, controlează, sprijină şi îndrumă din punct de vedere metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a compartimentelor/serviciilor de stare civilă din cadrul primăriilor din judeţul Argeş.   Activitatea Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este coordonată de secretarul judetului.
  Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este condusă de un director executiv, numit în funcţie prin hotărâre a Consiliului Judeţean, având calitatea de ordonator terţiar de credite, fiind ajutat în activitatea sa de doi şefi de serviciu.     Pentru detalii privind paşapoartele, permisele auto,certificatele de inmatriculare: program, acte necesare, formalităţi, etc., vă rugăm să accesaţi site-ul Instituţiei Prefectului.                    

Anunţ concurs                 Anunț concurs recrutare consilier debutant - Compartimentul Resurse Umane și Pregătire Profesională

                 Anunț concurs de recrutare Inspector - Compartiment Analiză, Sinteză, Coordonare și Control - Serviciul de Evidență a Persoanelor

                 Anunț concurs de recrutare consilier superior-Compartiment Informatic

                 Programa analitică probă suplimentară tehnologia informației

                 Formular de înscriere

                 Model adeverință

                 Model C.V.European

                 Declarație OUG 24

           Anunt reluare procedura concurs recrutare organizat in data de 20.12.2018

           Anunt consilier superior Compartiment Informatic 11.02.2019

           Fisa post pentru concurs 11.02.2019

           Anunt modificare data concurs consilier superior 11.02.2019

           Rezultat selectie dosare concurs 14.02.2019

           Rezultat proba suplimentara examen 14.02.2019

           Rezultat proba scrisa 14.02.2019

           Fisa post cons juridic

           ANUNT concurs post cons juridic 25.03.2019

           Rezultate selectie dosare concurs consilier juridic

           Rezultate proba scrisa concurs consilier juridic 25.03.2019

           Rezultate interviu concurs consilier juridic 28.03.2019

           Rezultate finale concurs consilier juridic


Informaţii D.G.E.P. ARGEŞ

    În scopul organizării, executării legii şi a celorlalte acte normative, Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor ARGEŞ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

- Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul de evidentă a persoanelor al judeţului Argeş, precum şi Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;

- Furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a persoanelor;

- Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din judeţ;

- Controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente;

- Asigură furnizarea registrelor şi certificatelor de stare civilă, emiterea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;

- Monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor cu caracter personal;

- Menţionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

- Ţine evidenţa registrelor de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

- În cadrul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este constituit fondul arhivistic neoperativ, format din documentele rezultate din activitatea de profil, conform prevederilor din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Odinul de Zi nr. 217/1996;

- Desemnează un reprezentant care să participe la concursurile organizate în vederea încadrării personalului de specialitate în domeniul stării civile şi evidenţa persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. şi al primăriilor de pe raza judeţului Argeş;

- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.


   Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D) organizează, coordonează şi urmăreşte modul de aplicare, în mod unitar, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, printre care şi D.G.E.P. Argeş, a reglementărilor legale în domeniul evidenţei persoanelor şi al stării civile.


      Direcţia Generală Pentru Evidenţa Persoanelor Argeş
  
  Adresa:
  Bd. Republicii, nr 60,
  Bl E3C, Piteşti

  Tel: 0248/210.359

  Fax: 0248/210.359
    
  Director executiv:
  Badea Viorel-Marian  »

 
  Program de lucru

  Luni-Joi :  8.00-16.30
  Vineri : 8.00-14.00

  Program de audienţe

    Director executiv
  Luni :  10.00-12.00
   
   Şef Serviciu Stare Civilă
  Miercuri :  9.00-11.00
  
  Şef Serviciu Evidenţa
  Persoanelor

  Joi :  9.00-11.00

  Program de audienţe
      la D.E.P.A.B.D.


    Comisar-şef de poliţie
      Giulescu Aurel Cătălin

  Joi : 12.00-14.00 - Director

    
    Comisar-şef de poliţie
      director adj I.
     Sîrb Carmen-Ionela

  Miercuri : 12.00-14.00
    

    Comisar-şef de poliţie
     director adj
    Leaua Iulian
     Marţi : 12.00-14.00

    Comisar-şef de poliţie
    Joiţa Florian
     Marţi : 12.00-14.00

    Comisar-şef de poliţie
       Ene Nicoleta

  Luni : 12.00-14.00
     Şef Serviciu Coordonare
      Stare Civilă

    Comisar-şef de poliţie
    Bălăşoiu Gina
     Şef Serviciu verificări, actualizări, dispecerat şi control acces      Vineri : 12.00-14.00

Vizitatori site:
Ultima actualizare :19.11.2018