▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact Informaţii de interes public conform Legii 544/12.10.2001, cu modificările şi completările ulterioare
        Informaţii de interes public conform Legii 544/12.10.2001, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 478/2016

◘ Codul de etică și integritate    Vizualizeaza

◘ Formular semnalarea neregularităţilor    Vizualizeaza

◘ Formular sesizare cod etică, conduită profesională    Vizualizeaza

◘ Lista funcţii și salariilor în data de 30 septembrie 2019    Vizualizeaza

◘ Buget 2019    Vizualizeaza

◘ Bilanţ la 31.03.2019    Vizualizeaza

◘ Cont de execuţie la 31.03.2019 venituri    Vizualizeaza

◘ Cont de execuţie la 31.03.2019 cheltuieli    Vizualizeaza

◘ Plan achiziţii publice 2019 cheltuieli    Vizualizeaza

◘ Buget 2018    Vizualizeaza

◘ Bilanţ la 31.12.2018    Vizualizeaza

◘ Bilanţ la 30.09.2018    Vizualizeaza

◘ Bilanţ la 30.06.2018    Vizualizeaza

◘ Bilanţ la 31.03.2018    Vizualizeaza

◘ Cont de execuţie la 31.12.2018    Vizualizeaza

◘ Cont de execuţie la 30.09.2018    Vizualizeaza

◘ Cont de execuţie la 30.06.2018    Vizualizeaza

◘ Cont de execuţie la 31.03.2018    Vizualizeaza

◘ Modificare Plan achiziţii 02.03.2018    Vizualizeaza

◘ Plan achiziţii 2018    Vizualizeaza

◘ Lista funcţii și salariilor în data de 30 septembrie 2018    Vizualizeaza

◘ Lista funcții și salariilor în data de 31 martie 2018    Vizualizeaza

◘ Buget 2017    Vizualizeaza

◘ Bilanţ la 31.12.2017    Vizualizeaza

◘ Bilanţ la 30.09.2017    Vizualizeaza

◘ Bilanţ la 30.06.2017    Vizualizeaza

◘ Bilanţ la 31.03.2017    Vizualizeaza

◘ Cont de execuţie la 31.12.2017    Vizualizeaza

◘ Cont de execuţie la 30.09.2017    Vizualizeaza

◘ Cont de execuţie la 30.06.2017    Vizualizeaza

◘ Cont de execuţie la 31.03.2017    Vizualizeaza

◘ Modificare Plan achiziţii 05.12.2017    Vizualizeaza

◘ Modificare Plan achiziţii 05.10.2017    Vizualizeaza

◘ Modificare Plan achiziţii 21.04.2017    Vizualizeaza

◘ Plan achiziţii 2017    Vizualizeaza

◘ Lista funcţii și salariilor în data de 30 septembrie 2017    Vizualizeaza

◘ Modificare Plan achiziţii 03.01.2017    Vizualizeaza

◘ Modificare Plan achiziţii 09.11.2016    Vizualizeaza

◘ Modificare Plan achiziţii 09.08.2016    Vizualizeaza

◘ Modificare Plan achiziţii 11.04.2016    Vizualizeaza

◘ Plan achiziţii 01.01.2016    Vizualizeaza

◘ Bugetul pe anul 2016    Vizualizeaza

◘Contul de execuţie a bugetului    Vizualizeaza

◘Bilanţul trimestrial 2 2016 d.g.e.p.a. Vizualizeaza

◘Contul Patrimonial de rezultat trimestrul 2 2016 d.g.e.p.a. Vizualizeaza

◘ Raportul de activitate Vizualizeaza

◘Model de structurare a informaţiilor publicate din oficiu pe pagina web a unei instituţii publice Vizualizeaza

◘Buletin informativ Vizualizeaza

◘ Model de Formular-tip cerere de informaţii de interes public Vizualizeaza

◘ Model de Reclamaţie administrativă 1 Vizualizeaza

◘ Model de Reclamaţie administrativă 2 Vizualizeaza

◘ Raport de evaluare    Vizualizeaza

◘Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Vizualizeaza

◘Lista salarii D.G.E.P. Argeş la data de 31.03.2019 Vizualizeaza      Direcţia Generală Pentru Evidenţa Persoanelor Argeş
  
  Adresa:
  Bd. Republicii, nr 60,
  Bl E3C, Piteşti

  Tel: 0248/210.359

  Fax: 0248/210.359
    
  Director executiv:
  Badea Viorel-Marian  »


 
  Program de lucru

  Luni-Joi :  8.00-16.30
  Vineri : 8.00-14.00

  Program de audienţe

    Director executiv
  Luni :  10.00-12.00
   
   Şef Serviciu Stare Civilă
  Miercuri :  9.00-11.00
  
  Şef Serviciu Evidenţa
  Persoanelor

  Joi :  9.00-11.00

  Program de audienţe
      la D.E.P.A.B.D.


    Comisar-şef de poliţie
      Baba Dumitru Florin

  Joi : 12.00-14.00 - Director
    Comisar-şef de poliţie
      Berbecariu Anca

  Marti : 12.00-14.00 -
     Director adjunct I
      DEPABEDEP


    Comisar-şef de poliţie
      Joiţa Florin

  Marti : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Sîrb Carmen-Ionela

  Luni : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu Coordonare
      Stare Civilă

ON/OFF MUSIC: