▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact Informaţii de interes public conform Legii 544/12.10.2001,cu modificările şi completările ulterioare
◘ ORDONANŢA nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor    Vizualizeaza

◘ LEGEA nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare    Vizualizeaza

◘ HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 123 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public    Vizualizeaza

◘ LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare    Vizualizeaza

◘ ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97/14.07.2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români    Vizualizeaza

◘ HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 1375/04.10.2006 pentru abrobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reşedința si actele de identitate ale cetățenilor români    Vizualizeaza

◘ LEGEA nr. 119 din 16.10.1996 cu privire la actele de stare civilă modificată şi completată prin Legea 201/2009   Vizualizeaza

◘ ORDONANŢĂ 41 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare    Vizualizeaza

◘ ORDONANŢĂ 41 din 30. 06. 2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul adm. publice centrale si pt. modif.unor acte normative.    Vizualizeaza

◘ HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane    Vizualizeaza

◘ HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 697/2000 privind cartea de alegător, modificată    Vizualizeaza

◘ LEGEA nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată şi modificată   Vizualizeaza

◘ ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare    Vizualizeaza

◘ HOTĂRÂREA 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă   Vizualizeaza

◘ HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor    Vizualizeaza

◘ ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33/28.06.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor rom.   Vizualizeaza      Direcţia Generală Pentru Evidenţa Persoanelor Argeş
  
  Adresa:
  Bd. Republicii, nr 60,
  Bl E3C, Piteşti

  Tel: 0248/210.359

  Fax: 0248/210.359
    
  Director executiv:
  Badea Viorel-Marian  »


 
  Program de lucru

  Luni-Joi :  8.00-16.30
  Vineri : 8.00-14.00

  Program de audienţe

    Director executiv
  Luni :  10.00-12.00
   
   Şef Serviciu Stare Civilă
  Miercuri :  9.00-11.00
  
  Şef Serviciu Evidenţa
  Persoanelor

  Joi :  9.00-11.00

  Program de audienţe
      la D.E.P.A.B.D.


    Comisar-şef de poliţie
      Baba Dumitru Florin

  Joi : 12.00-14.00 - Director
    Comisar-şef de poliţie
      Berbecariu Anca

  Marti : 12.00-14.00 -
     Director adjunct I
      DEPABEDEP


    Comisar-şef de poliţie
      Joiţa Florin

  Marti : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Sîrb Carmen-Ionela

  Luni : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu Coordonare
      Stare Civilă

ON/OFF MUSIC: