▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact

DECLARARE NAŞTERE COPIL


  Înregistrarea naşterii în cazul nou-născuţilor, se face în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului. Declararea naşterii se poate face de oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere a asistentului social sau, după caz, persoana cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea, sau a oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.

Situaţii

1. Înregistrarea naşterii copilului din căsătorie - Acte necesare:
    - certificatul medical constatator al naşterii;
    - certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
    - actele de identitate ale părinţilor.
2. Înregistrarea naşterii copilului din afara căsătoriei - Acte necesare:
    - certificatul medical constatator al naşterii;
    - certificatul de naştere al mamei copilului;
    - actul de identitate al mamei.

Recunoaşterea nou-născutului de către tată:
    - actul de identitate al tatălui;
    - declaraţie scrisă de recunoaştere a minorului de către tată, dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public;
    

  Pentru a descărca formularul "model declaraţie recunoaştere copil " - descarcă formularul

3. Înregistrarea copilului născut mort
     Termen de înregistrare: 3 zile de la data naşterii.
4. Înregistrarea copilului născut viu care a decedat în intervalul celor 30 zile
     Termen de înregistrare: 24 de ore de la data decesului.
5. După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului cu aprobarea primarului unităţii administrative teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum şi cu avizul conform al D.G.E.P. Argeş.

Pagina 1  / Pagina 2
ON/OFF MUSIC: