▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact

FURNIZARE DATE DIN REGISTRUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR

  Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor, referitoare la:

- date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cāt şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
- date referitoare la domiciliile şi reşedinţele avute;
- date referitoare la codul numeric personal atribuit.

  în situaţia în care o persoană fizică solicită transmiterea datelor sale cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, împreună cu împuternicirea avocaţială în original, spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale cărei date sunt solicitate.

  Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor este reglementată de OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romāni, Hotărārea Guvernului nr.113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

  Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal, ale altor persoane decāt solicitantul, se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţămāntului scris al persoanelor vizate. Consimţămāntul persoanelor vizate nu este necesar atunci cānd există un temei legal justificat.
  Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Romān de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane juridice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.Pagina 1  / Pagina 2

 
  Program de lucru

  Luni-Joi :  8.00-16.30
  Vineri : 8.00-14.00

  Program de audienţe

    Director executiv
  Luni :  10.00-12.00
   
   Şef Serviciu Stare Civilă
  Miercuri :  9.00-11.00
  
  Şef Serviciu Evidenţa
  Persoanelor

  Joi :  9.00-11.00

  Program de audienţe
      la D.E.P.A.B.D.


    Comisar-şef de poliţie
      Baba Dumitru Florin

  Joi : 12.00-14.00 - Director

    Comisar-şef de poliţie
    Sălăjan Radu-Doru-Ioan

  Marţi : 12.00-14.00 -
     Director adjunct


    Comisar-şef de poliţie
      Berbecariu Anca

  Marti : 12.00-14.00 -
     Director adjunct
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Joiţa Florin

  Marti : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Sîrb Carmen-Ionela

  Luni : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu Coordonare
      Stare Civilă