▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact

TRANSCRIEREA ACTULUI DE STARE CIVILĂ

    Transcrierea reprezintă înregistrarea în documentele de stare civilă româneşti a actelor sau faptelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiatate în străinătate de autorităţile locale.

  1. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de naştere eliberate de autorităţile străine:

    Competenţă: unul dintre părinţi are sau a avut ultimul domiciliu în judeţul Argeş.
    În cazul copiilor a căror naştere s-a produs în străinătate şi care au fost înregistraţi la autorităţile străine competente, părinţii cetăteni români, sunt obligaţi în termen de 6 luni de la data întoarcerii în ţară, să ceară transcrierea certificatelor de naştere străine în actele de naştere româneşti, la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau îl au în ţară.

  Acte necesare:
    - cererea de transcriere adresată primarului localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul;
    - certificatul de naştere original supralegalizat sau, după caz, apostilat conform convenţiei de la Haga;
    - fotocopie (xerocopie) a acestuia;
    - traducerea în limba română a certificatului, autentificată de un notar public din România sau solicitată misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statul respectiv;
    - fotocopia (xerocopia) actului de identitate al părintelui care solicită transcrierea,
    - fotocopia (xerocopia) certificatelor de stare civilă (naştere şi căsătorie dacă este cazul);
    - declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă de părintele care solicită transcrierea din care să reiasă domiciliul minorului, la unul dintre aceştia, în cazul în care părinţii au domicilii diferite.

Pentru a descărca formularul "model declaraţie privind domiciliul minorului"- descarcă formularul

  2. Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de căsătorie eliberate de autorităţile străine:

    Competenţă: unul dintre soţi are sau a avut ultimul domiciliul în judeţul Argeş.

    Acte necesare:
      -cererea de transcriere adresată primarului localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul;
      -certificatul de căsătorie original supralegalizat sau, după caz, apostilat conform convenţiei de la Haga
      -fotocopie (xerocopie) a acestuia;
      - traducerea în limba română a certificatului, autentificată de un notar public din România sau solicitată misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statul respectiv;

Pagina 1  / Pagina 2 / Pagina 3